Sprawozdanie z realizacji celów szkolenia „Dynamiczne techniki interwencji zespołów bojowych”
W szkoleniu wzięło udział 63 funkcjonariuszy i żołnierzy z kraju i zagranicy, w tym Policji, Wojska Polskiego, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei oraz innych.
Celami szkolenia była praktyczna nauka i doskonalenie umiejętności:
- komunikacji oraz współdziałania w zespole taktycznym podczas wykonywania zadań służbowych;
- bezpieczne poruszanie się zespołów taktycznych w ciągach komunikacyjnych;
- bezpieczne i prawidłowe zachowania w sytuacjach awaryjnych z bronią służbową;
- praktyczna nauka umiejętności zespołów taktycznych w zaplanowanych scenariuszach ćwiczeń;
- praktyczna nauka procedury pieszego przemieszczania się w ochronie osobistej w różnych formacjach;
- wykorzystanie pałki teleskopowej jako ŚPB;
- stosowanie kajdanek jako ŚPB oraz technik przeszukania zatrzymanego w sposób bezpieczny i zapewniający pełną kontrolę;
oraz zaznajomienie i objaśnienie problematyki działania i reakcji w stanie silnego stresu.
Szkolenie było okazją do podpisania umów z resortowymi jednostkami szkoleniowymi, które w przyszłości przyniosą obopólne korzyści i podniosą jakość szkoleń.
Uczestnikom oraz instruktorom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i owocnie spędzony, wspólny czas.

Galeria